Görsel İletişimin Önemi?

 

Bir düşünceyi, fikri, görüşü veya ürünü son kullanıcıya aktarmak “duyusal” ve “görsel” iletişimden geçer. Duyusal ve görsel iletişime kısaca bilgi alışverişidir de diyebiliriz. Bireyin yaşam alanları içinde bu iletişim elemanları etkin bir yol üstlenir.

Duyusal iletişimde, algıyı yöneten seslerin arasına sıkıştırılmış vurgular, bilgilerin anlamlandırılmasını sağlar. Bu durum, okumaya nazaran bireye daha zahmetsiz geldiğinden algıyı içine çekme oranı görsel iletişime göre daha fazladır. Her ne kadar sese dayalı bir algı yöntemi olsa da, görsel iletişim ile aralarında ince bir fark vardır. Görsel iletişimde çoğu zaman konuyu, görsel materyallerle süslendirip okuyucuya sunmak yeterli olmayabilir. Bireyin genel eğilimi, nesne ve algılama zamanı göze alınıp, kolay anlaşılabilir ve net tasarım uygulamasıyla aktarmak gerekir. Son 30 yılda günlük duyduğumuz sözcükler 5 kat arttığından, insan gün içinde ortalama 174 gazete dolusu sözcük işitir. Hal böyle iken bireyle yazılı olarak etkileşime girmek daha da zorlaşıyor. Kısaca, yapılan tasarım 3 saniye gibi kısa bir sürede bireyi içene çekebiliyorsa “doğrudur” demektir.

Yazı Mı? Yoksa Tasarım Mı?

Görsel iletişimde “yazı mı?” yoksa “tasarım mı?” sorgulaması yapıldığında ikisininde baskın olma çabası söz konusudur. Fakat, teknoloji ile birlikte gelişen dijital ağ, insanların görsel iletişimle anbean karşılaşmasını sağlıyor. Çağımıza ayak uydurabilen kurumların marka bilinirliğindeki artış daha rahat gözlemlenebiliyor.

Ticaret var oldukça görsel iletişim, kurumların ve reklamcıların ana gündemini oluşturmaya devam edecek. Kurumlar, hizmetlerini veya ürünlerini tanıtırken görsel iletişimin tetiklediği algı yönetimini kullanmada, her geçen gün daha da bilinçleniyor. Bu da, gelişen teknoloji kurum ve reklamcıları hep daha iyiye yönlendiriyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir