Tasarım ve İlkeleri Nelerdir?

 

Tasarım Nedir? Tasarımın Oluşumu ve Tasarımın Dalları? Tasarım Süreci ve İlkeleri Nelerdir? Gibi sorularınıza cevap niteliğinde olan bu yazımı incelemeniz, tasarımlarda vizyonun gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Tasarım Nedir?

Tasarım sözcüğü dilimize Latince kökenli İngilizce ve Fransızca’daki “design” kelimesinden gelmektedir. Tanımı ise; nesnel gerçeklik ile doğrudan ilişkisi bulunmayan, algı ve kavramı bağlama aracıdır. Kısaca tanımlayacak olursak; ürün veya markanın özelliklerine dikkati çekme sanatı olduğu için algı yönetimi de diyebiliriz.

Tasarımın Oluşumu ve Tasarımın Dalları?

Problemlere çok yönlü bakmak, yaklaşmak, yeniliğe hazır olma gibi nitelikleri bir sonuca göre son kullanıcıya yansıtmak gerekir. Üniversitelerimizde geleneksel eğitim, öğrenciyi verileni yineleyen konumuna düşürdüğü için pasif yapar. Tasarımcı adayı kendisini, bulundukları alandaki problemi belirleme, problemler konusunda düşünme, ilişki kurma ve yeni durumları tasarlama konusunda yetiştirmeleri; eleştirel, kreatif, yenilikçi ve ileriye dönük olma özelliklerini zenginleştirmesine yardımcı olacak, ona daha geniş bir perspektif ve daha bütüncül bir bakış açısı kazandıracaktır.

Tasarımları Endüstri Tasarımı, Çevre Tasarımı ve Grafik Tasarım olarak üç ana başlıkta toplamak mümkündür.

• Endüstri Tasarımı: 3 boyutlu nesneleri tasarlamak ve geliştirilmesine yardımcı olmak için yapılır. Makineler, araç gereçler, mutfak ve hediyelik malzemeler ve diğer birçok ürün endüstri tasarımına girer.

• Çevre Tasarımı: Bina, peyzaj ve iç mekan tasarımlarını kapsayan geniş bir çalışma alanı vardır. Burada tasarımcıya düşen görev dayanıklı, işlevsel ve estetik olanı bulmaktır.

• Grafik Tasarım: Özetle, okunan ve izlenen (basılı ve dijital) görüntüleri uygulama yöntemidir. Marka kimliği, afişler, broşürler, kataloglar, dijital reklamlar vb. geniş bir alanı kapsar. Tasarımcıya burada düşen en önemli görev yapılacak çalışmada iletişim, estetik ve kaliteyi en üst düzeye çıkartmaktır.

Tasarım Süreci

Tasarıma başlamadan önce yapılacak işi tanımak gerekir. Örneğin logo tasarlarken piyasa ve rakip analizi yapmak gibi. Tasarım sürecinde izlenmesi gereken adımlar sırasıyla; problemin tanımı, bilgi toplama, yaratıcılık ve buluş süreci, çözüm bulma ve son olarak da uygulama gibi adımlardan geçmesi işin daha titiz çıkmasını sağlayacaktır.

Tasarım İlkeleri

Tasarımı oluşturmak için birçok yardımcı program kullanılabilir fakat bir tasarım çizgi, renk, doku, biçim ve ölçü gibi hammaddelerden ortaya çıkar.

Bir tasarımın bütünlük, denge, vurgu, yakınlık ve hizalama gibi 5 temel ilkesi bulunmaktadır.

• Bütünlük: Bir görseli meydana getiren ögelerin bir bütün olarak görünmesini sağlar. Materyal içinde bütünlüğün sağlanmış olması, konuyu net anlatarak mesajı almayı ve yorumlamayı kolaylaştırır. Bütünlüğü sağlamak için yapılan hataların başında materyalin içinde çok fazla birbiriyle ilişkilendirilmemiş ögelerin kullanımı yer alır. Bu tür hataları en aza indirebilmek için açık ve net olarak mesaj ifade edilmelidir.

• Denge: Yatay ve dikey eksende objelerin eşit olarak dağıtılması ile oluşturulur. Denge kendi içinde formal ve informal olarak ikiye ayrılır. Formal; bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde ögelerin simetrik olarak birbirinin aynı şekilde her iki tarafa yerleştirilmesidir. İnformal ise; ağırlıklı olarak her iki tarafta eşittir ancak kullanılan ögeler farklıdır. Dengenin informal şekilde sağlanması materyale belirli ölçüde hareketlilik kazandırabilir. İstenilen amaca göre objelerin yerleşmesi ile simetrik veya asimetrik etki tasarlanabilir.

• Vurgu: Vurgunun tasarıma baskın olması gerekir. Öğretim materyalinin can alıcı noktasıdır. Dikkat çekmek istediğimiz nokta da diyebiliriz. Vurgu yapılacak nesne diğer nesnelerden renk, boyut ve yazı tipi bakımından farklı olmalıdır.

• Yakınlık: Çalışmada kullanılan metinler, resimler ve diğer objeler birbirleriyle uyumlu bir şekilde yakınlık ilkesi göze alınarak yerleştirilmelidir. Birbirleriyle yakın ögeler ilişkili, uzak olan ögeler ise ilişkisiz olarak anlamdırılır.

• Hizalama: Düzenli bir şekilde yerleştirilmiş ögeler, görsel materyallerin daha kolay anlaşılmasını sağlar. Ögeler arası hizalamanın yanı sıra, tüm ögelerin vurgunun yapılacağı objeye veya metine hizalanmasında özen gösterilmelidir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir