Görsel İletişimin Önemi?

  Bir düşünceyi, fikri, görüşü veya ürünü son kullanıcıya aktarmak “duyusal” ve “görsel” iletişimden geçer. Duyusal ve görsel iletişime kısaca bilgi alışverişidir de diyebiliriz. Bireyin yaşam alanları içinde bu iletişim elemanları etkin bir yol üstlenir. Duyusal iletişimde, algıyı yöneten seslerin arasına sıkıştırılmış vurgular, bilgilerin anlamlandırılmasını sağlar. Bu durum, okumaya nazaran bireye daha zahmetsiz geldiğinden algıyı…